Tres Glops
28 de juny: Junta General de Tres Glops

Per acord del Consell d’Administració, es convoca als socis de la societat TRES GLOPS, SL a la Junta General Ordinària, que se celebrarà al Carrer Pou Bauçà, 17b del terme municipal de Binissalem, en data 28 de juny de 2018 a les 19 hores amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. 1. APROVACIÓ dels comptes anuals de l’exercici 2017.
  2. 2. APLICACIÓ del resultat de l’exercici.
  3. 3. APROVACIÓ O CENSURA de la gestió social de l’Òrgan d’Administració.
  4. 4. DACIÓ DE COMPTES d’altres assumptes: Ratis, Indicadors, previsions 2018- 2019, fluxos de caixa 2017.
  5. 5. INFORMACIÓ en virtut del previst a l’Article 7.1 dels Estatuts Socials d’aprovació prèvia i preceptiva del Consell d’Administració de transmissió de participacions per entrada de nous socis i ATORGAMENT del Dret Preferent de Compra dels actuals socis.
  6. 6. Precs i Preguntes.
  7. 7. Lectura i aprovació de l’acta

A partir de la convocatòria, qualsevol soci podrà obtenir de la societat o consultar en el domicili social, de forma immediata i gratuïta, els documents que han d’esser sotmesos a aprovació. Igualment, els socis podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin pertinents sobre els assumptes de l’ordre del dia.

Convocatòria

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, optimitzar l’experiència d’ús de la nostra pàgina web i analitzar els hàbits de navegació dels nostres usuaris amb finalitat de millora. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot consultar com canviar la configuració o obtenir més informació