Convocatòria
28 de juny de 2019: Junta General Ordinària de 3 Glops

Per acord del Consell d’Administració, es convoca als socis i sòcies de la societat TRES GLOPS, SL a la Junta General Ordinària, que se celebrarà al Carrer Pou Bauçà, 19, del terme municipal de Binissalem, en data 28 de juny de 2019 a les 19 hores amb el següent ORDRE DEL DIA:

Primer. APROVACIÓ dels comptes anuals de l’exercici 2018

Segon. APLICACIÓ del resultat de l’exercici

Tercer. APROVACIÓ O CENSURA de la gestió social de l’Òrgan d’Administració.

Quart. Precs i Preguntes.

Cinquè. Lectura i aprovació de l’acta

D'acord amb l’Article 272 de la LSC qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació d'aquesta, així com si escau, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes

També podrà sol·licitar l'entrega o l’enviament gratuït de tots els documents que han de ser sotmesos a aprovació.

Els socis podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin pertinents sobre els assumptes de l’ordre del dia.

Inca, 10 de juny de 2019

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, optimitzar l’experiència d’ús de la nostra pàgina web i analitzar els hàbits de navegació dels nostres usuaris amb finalitat de millora. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot consultar com canviar la configuració o obtenir més informació