FoQua

Fòrum per la Qualitat és una associació fundada el 2005 que agrupa entitats sense ànim de lucre que atenen a persones amb discapacitat a les Illes Balears. FoQua treballa per garantir la qualitat del model de serveis socials, apostant per l'ètica i l'eficàcia en la gestió.

Federació de Salut Mental de Mallorca - FESSMM

La Federació d'Entitats i Serveis de Salut Mental de Mallorca (FESSMM), formada per la Fundació Es Garrover, Gira-Sol, Estel de Llevant, Deixalles Calvià i GREC (Palma), uneix esforços per a la defensa dels interessos de les persones usuàries i els seus familiars, amb els objectius de coordinar recursos, gestionar interessos comuns de les entitats i unificar criteris i estratègies d’actuació vers el col·lectiu de salut mental.

Federació de Salut Mental de Mallorca - FESSMM

Tercer Sector Illes Balears

El Tercer Sector Social Illes Balears es va constituir el 13 de març de 2010, tot i que les entitats que en formen part ja col·laboraven en xarxa des de 2008, amb la missió d'aglutinar, amb el consens més ample possible, les xarxes del tercer sector social de les Illes Balears per tal de millorar el benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes. I per això és fonamental consolidar les xarxes i les entitats que representen i aconseguir el reconeixement dels sectors econòmics, de les administracions públiques i de la societat balear. 

Tercer Sector Illes Balears

CERMI Illes Balears

CERMI-Illes Balears integra 62 entitats amb 1.800 professionals i 600 voluntaris que treballen amb més de 8.000 persones amb discapacitat física, orgànica, intel·lectual, auditiva, visual o per malaltia mental. 

Formen part de CERMI-Illes Balears: la Federació balear de persones amb discapacitat - COORDINADORA; la Federació balear de familiars i malalts mentals (FEBAFEM); la Federació d'entitats i serveis de salut mental de Mallorca (FESSMM); la Federació de persones amb discapacitat física i físico-psíquica (Predif Illes Balears); ONCE Illes Balears; la Federació balear d'organitzacions en favor de les persones amb discapacitat Intel·lectual (FEAPS); Fòrum per la Qualitat (FOQUA); l'Associació de paràlisi cerebral (ASPACE) i l'Associació de pares de persones amb discapacitat auditiva (ASPAS).