Federació de Salut Mental de Mallorca

La Federació de Salut Mental de Mallorca va néixer amb la voluntat de sumar esforços, fent més eficients els recursos destinats a acompanyar les persones amb trastorn de salut mental, amb els objectius de coordinar els recursos existents, gestionar els interessos comuns i unificar criteris i estratègies d’actuació.

En formen part la Fundació Es Garrover, Gira-Sol, Estel de Llevant, Deixalles Calvià y GREC (Palma).

Federació de Salut Mental de Mallorca

Tercer Sector Illes Balears

El Tercer Sector Social Illes Balears es va constituir el 13 de març de 2010, tot i que les entitats que en formen part ja col·laboraven en xarxa des de 2008, amb la missió d'aglutinar, amb el consens més ample possible, les xarxes del tercer sector social de les Illes Balears per tal de millorar el benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes. I per això és fonamental consolidar les xarxes i les entitats que representen i aconseguir el reconeixement dels sectors econòmics, de les administracions públiques i de la societat balear. 

Tercer Sector Illes Balears

ISEM

Gira-Sol, Fundació Es Garrover i Estel de Llevant formen part de la plataforma ISEM Inclusión d'entitats per a la promoció i inclusió social de persones amb malaltia mental.

ISEM és una associació no governamental estatal i sense ànim de lucre constituïda en el 2002 per entitats com una xarxa actuant en el camp de la inclusió social i laboral de persones en risc d'exclusió social, especialment per problemes de salut mental, i possibilitant la trobada i cooperació entre entitats.

CERMI Illes Balears

CERMI-Illes Balears integra 62 entitats amb 1.800 professionals i 600 voluntaris que treballen amb més de 8.000 persones amb discapacitat física, orgànica, intel·lectual, auditiva, visual o per malaltia mental. 

Formen part de CERMI-Illes Balears: la Federació balear de persones amb discapacitat - COORDINADORA; la Federació balear de familiars i malalts mentals (FEBAFEM); la Federació d'entitats i serveis de salut mental de Mallorca (FESSMM); la Federació de persones amb discapacitat física i físico-psíquica (Predif Illes Balears); ONCE Illes Balears; la Federació balear d'organitzacions en favor de les persones amb discapacitat Intel·lectual (FEAPS); Fòrum per la Qualitat (FOQUA); l'Associació de paràlisi cerebral (ASPACE) i l'Associació de pares de persones amb discapacitat auditiva (ASPAS).