Amb l'aigua Tres Glops

Tres Glops és un projecte d'emprenedoria social i innovador que, a partir de l'embotellament i distribució d'aigua local i de qualitat a empreses i domicilis, té un triple objectiu: fomentar la inserció laboral de les persones amb malaltia mental; aconseguir més recursos propis per als programes de les associacions i els seus usuaris i donar més visibilitat a aquest col·lectiu.

Persones amb problemes de salut mental, familiars, treballadors, voluntaris i gent sensibilitzada hi participen com a socis. En l'actualitat, de les 700 participacions existents: 461 (66 %) estan en mans de les entitats Gira-Sol, Es Garrover i Estel de Llevant; 71 (10 %) són d'usuaris i familiars i un total de 168 (24 %) les han adquirit professionals i col·laboradors. Disposen de participacions 118 persones físiques i tres entitats jurídiques.

Tres Glops és també un Centre Especial de Treball: la previsió és que deu persones hi puguin fer feina en cinc anys amb una producció diària de 3.948 litres d'aigua.

Més informació a www.aigua3glops.org

Amb la contractació de serveis

Les administracions, empreses, entitats i particulars poden contractar els serveis que s'ofereixen des dels Centres Especials de Treball (CET) de cada una de les entitats —Gira-sol, Es Garrover i Estel de Llevant— i de 3 Glops. D'aquesta manera afavoreixen la inserció laboral de les persones amb malaltia mental; aconsegueixen serveis i productes eficients i de qualitat; contribueixen a la Responsabilitat Social Corporativa i ajuden a transformar l'imaginari social fent possible la inserció sociolaboral d'aquest col·lectiu.

Oferint pràctiques professionals

Podeu ajudar a potenciar la capacitació professional dels usuaris i usuàries de 3 Salut Mental oferint espais de pràctiques professionals no laborals (no remunerades) a les vostres empreses i entitats.

Aquesta col·laboració es formalitza mitjançant un conveni i va vinculada a una assegurança que cobreix accidents i responsabilitat civil.

Aquest programa està finançat pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i pel Fons Social Europeu.

Oferint llocs de feina

3 Salut Mental dóna suport a la inserció laboral en empreses ordinàries de persones amb discapacitat per malaltia mental que després d'un procés social i formatiu estan preparades per fer feina al mercat extern amb la metodologia de la feina amb suport. El preparador laboral acompanya el treballador en aquest procés d'adaptació i inserció i està en tot moment a disposició de l'empresa o entitat que el contracta.

L'empresa fa una contractació que repercuteix en la seva Responsabilitat Social Corporativa; compleix amb el requisit legal de contractar a un 2 per cent de personal amb discapacitat si supera els 50 treballadors i en funció de les característiques del contracte podrà optar a subvencions, deduccions i bonificacions fins a 3.500 euros anuals / treballador.

Com a voluntaris

Actualment col·laboren amb les entitats agrupades a 3 Salut Mental 29 voluntaris que fan tasques relacionades amb les activitats dels serveis ocupacionals aportant els seus coneixements i habilitats en àmbits molt diversos: manualitats, cuina, idiomes, pintura, música, teatre, etc.