Conselleria d'Afers Socials i Esports

3 Salut Mental compta amb el suport de la conselleria d'Afers Socials i Esports a través de la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme programes de l'àmbit social. 

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Servei Públic d'Ocupació Estatal

Servei Públic d'Ocupació Estatal

Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Institut Mallorquí d'Afers Socials

Institut Mallorquí d'Afers Socials

Incorpora de "la Caixa"

Incorpora de