Biel Campomar, treballador de Tres Glops

El meu nom és Biel i faig feina a Tres Glops. La meva preparadora laboral de Gira-Sol em va xerrar d’aquesta empresa. Aquí he après coses noves, com per exemple manejar amb seguretat una carreta elevadora entre altres coses. A més, tenc uns companys que m’emocionen, he après molt d’ells.

Quan vaig a la feina, sent molta alegria. Podria dir que significa no només sentir-me bé o útil o tenir alguna cosa que fer, significa més del que jo, en aquests moments, puc explicar.

Ara tenc més il·lusió per seguir aprenent i els problemes no em preocupen tant. Pens que l’ajuda que em donau, no la tindré enlloc.