​Experiència d’una voluntària del taller de Teatre (Per Margalida Tauler)

Fa catorze anys que un bon dia, en Toni Peña, un dels primers voluntaris d'Estel de Llevant, em convidava a col·laborar amb dita entitat. Em proposava fer una activitat qualsevol perquè l’objectiu era treure els usuaris de les seves cases i crear vincles d’amistat. Jo, aleshores, feia una activitat de teatre amb escolars i se’m va ocórrer brindar aquesta experiència. Estava un poc preocupada pel desconeixement de la malaltia, però m’hi vaig engrescar.

En un principi, els pocs usuaris d’aquell moment no en volien sentir parlar de teatre. No toleraven que els mirassin, fotografiassin ni aparèixer davant cap tipus de públic. Així que començàrem fent un taller que només podíem anomenar “d’expressió corporal”.

Aviat vaig descobrir el que descobrim tots els voluntaris, que és a nosaltres que ens fa un gran bé el contacte amb aquestes persones extraordinàries, autèntiques i receptives i que l’ amistat ens enriqueix mútuament.

Començàrem el taller, incorporàrem dues voluntàries més i a poc a poc anàrem creant, entre tots, petites històries, que vàrem anar perfilant i ampliant fins que va sorgir la primera representació que titulàrem “El gran Hotel” i la mostràrem als familiars en el mateix local. El curs següent férem la segona part i ja la representàrem al teatre de Manacor amb l'extraordinària acollida del gerent, Tomeu Amengual, que ens preparava les sales d’assaig perquè no fossin massa fosques. L’obscuritat feia por a alguns. Va ser tanta l’acollida del públic que ja quedava resolt el problema de la visibilitat i ja ens engrescàrem a crear petits guions adaptats a les possibilitats de cada “actor” o fèiem adaptacions de texts literaris o d'autors que ens donaven tots els seus permisos per fer-ne el que calgués. També ens ajudà molt l’assessorament de la monitora de teatre Francisca Pocoví.

Tots plegats anàrem perdent la por, adquirint confiança i reforçant el sentit de grup. L’activitat teatral arribà a tenir més de quinze participants. Després de nou anys de l’existència del taller, la direcció passà a mans professionals amb Toni Rosselló i les representacions foren de textos complets d’autors clàssics i contemporanis i jo he continuat col·laborant i recolzant aquesta activitat que per a mi ha estat molt gratificant i enriquidora i que, avui dia després de 14 representacions, es pot considerar consolidada.

Margalida Tauler i Valens