Estel de Llevant
280 persones que conviuen amb trastorn de salut mental participen a “El meu Projecte de Vida” que impulsa Estel de Llevant amb la col·laboració de Fundació “la Caixa”

Un total de 280 persones que conviuen ambun  trastorn de salut mental a la comarca de Manacor han participat a “El meu Projecte de Vida”, un programa que ha impulsat Estel de Llevant amb la col·laboració de Fundació “la Caixa”.

Gràcies a la Convocatòria de Projectes Socials Illes Balears 2022 de la Fundació “la Caixa”, Estel de Llevant ha pogut dur a terme aquesta iniciativa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant l’acompanyament en el seu projecte vital i el foment de connexions comunitàries que ajudin a rompre l’aïllament i la soledat, rebent els suports adients a cada moment en el seu procés de recuperació.

Les dades que s’extreuen d’aquesta experiència són molt positives, arribant a un 75% de persones participants que assoleixen els seus objectius individuals i a un 72% de persones que milloren la seva qualitat de vida percebuda. A més d’obtenir un 4,5 sobre 5 de mitjana en el grau de satisfacció de les persones participants i un 4,6 sobre 5 de satisfacció de les seves famílies.

Per fer realitat aquest projecte ha estat clau la incorporació a l’entitat del nou model d’atenció a la salut mental fonamentat en paradigmes de darrera generació i que es tradueix en els principis d’actuació del model: els drets de les persones participants, el control sobre la seva pròpia vida i la integració d’allò terapèutic dins la quotidianitat.

A "El meu Projecte de Vida", la persona estableix el seu propi itinerari personalitzat amb el suport d’un referent que l’acompanya durant el seu procés, establint el seu projecte de vida amb metes personals segons els seus interessos i necessitats, afavorint el desenvolupament personal, l’apoderament i emancipació.

Un itinerari que es desenvolupa a través d’una sèrie de processos i eines personalitzades per proporcionar un servei adaptat a les situacions individuals i en el que la participació activa de la persona es troba present en tots els moments de la intervenció, incloent-hi la presa de decisions i la valoració dels resultats que s’assoleixen.

Al mateix temps, el referent de la persona promou la creació de xarxes de suport comunitàries, utilitzant la metodologia de reunions dialògiques, on poden participar tots els agents de suport professional i natural que la persona decideix i on totes les veus són escoltades.

Una de les bases d’aquesta manera de fer és que la relació entre la persona i l’equip professional cerca l’equilibri i l’horitzontalitat, la persona és l’experta en la seva vida i té la darrera paraula sobre les decisions a prendre i les figures professionals escolten i aporten el seu coneixement, orientació i suport.

La col·laboració de Fundació “la Caixa” a través de la Convocatòria de Projectes Socials Illes Balears 2022 ha estat fonamental per fer realitat aquest exitós projecte tan positiu per Estel de Llevant i, sobretot, per a persones que conviuen amb trastorn de salut mental.

La Fundació Estel de Llevant treballa des de 1996 a les comarques de Llevant i Migjorn de Mallorca per i amb les persones amb problemàtica de salut mental i les seves famílies. El 2023 més de 300 persones han participat en els seus programes i serveis en els quals hi treballen més d’una seixantena de professionals.