Comunicació
​El Fons Social Europeu declara “bona pràctica” els serveis ocupacionals de salut mental

El Fons Social Europeu ha declarat "bona pràctica" els serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental gestionats per Es Garrover, Gira-Sol, Estel de Llevant i Deixalles.

El servei ocupacional, concertat amb la conselleria de Serveis Socials i Esports del Govern de les Illes Balears amb cofinançament del Fons Socials Europeu, ofereix atenció diürna i suport a la persona amb discapacitat amb l’objectiu d’aconseguir-ne el màxim desenvolupament personal i inclusió social mitjançant activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar, d’aprenentatge per a l’autonomia i d’inserció sociolaboral. Aquests serveis faciliten la capacitació i preparació per accedir a la feina i mantenen i milloren l’ocupació mitjançant l’acompanyament personal i social o el treball amb suport, afavorint la inserció dins el mercat laboral ordinari sempre que sigui possible.

El Fons Social Europeu, el principal instrument d'Europa per fomentar l'ocupació i la inclusió social, considera que el servei ocupacional ha desenvolupat múltiples recursos per facilitar, tant com es pugui, l'accés a la informació i ha incorporat diversos elements innovadors com la implementació d'una xarxa pública de serveis ocupacionals per a aquestes persones a Mallorca; el desenvolupament de normes legislatives que regulen l'accés al servei ocupacional per a persones amb problemes de salut mental; àmplia territorialitat disponible per facilitar l'accés al servei a qualsevol ciutadà a Mallorca; innovació i millora constant dels professionals a càrrec del servei i intervenció general oferint atenció individual i personalitzada.

Entre l'any 2017 i 2019, el Servei Ocupacional per a persones amb un diagnòstic de salut mental greu ha rebut un total de 882 sol·licituds i atenció per a 308 persones el 2017, 378 el 2018 i 402 persones el 2019, aconseguint un alt nivell de cobertura sobre la població a la qual es dirigeix, garantint la igualtat del servei a tota l'àrea territorial de Mallorca, fent possible l'equitat territorial i al mateix temps la descentralització de recursos, la intervenció comunitària i la lliure elecció de servei.

Informació elaborada per Carlota Shade Olowu Ramón