Estel de Llevant
El programa

El programa que desenvolupa l’Associació Estel de Llevant de suport a famílies de persones amb trastorn de salut mental "Ho afrontam en Família!" comptarà amb el suport de Janssen, el grup de companyies farmacèutiques de Johnson and Johnson.

Aquest programa, que es va iniciar fa un any juntament amb la Fundació Es Garrover, continua ara impulsat per Estel de Llevant i amb el suport de Janssen, que ha fet una aportació econòmica de 8.000€ que serviran per seguir oferint aquest tipus d’acompanyament a les persones amb trastorn mental de la comarca de Manacor i als seus familiars amb la vocació d’acompanyar a aquestes famílies en el seu procés, des de la participació i la col·laboració.

En aquest primer any, el programa "Ho afrontam en Família!" desenvolupat conjuntament per l’Associació Estel de Llevant i la Fundació Es Garrover, ha atès a 105 famílies, arribant a gairebé 300 persones, ja sigui a través dels grups d’ajuda mútua o l’atenció individualitzada que han ofert les dues entitats. A més d’arribar a 740 persones amb les jornades de formació presencial i online que s’han organitzat per tractar alguns dels temes més interessants per als familiars de persones amb trastorn de salut mental com la tutela i la curatela, el suïcidi o els psicofàrmacs.

La família juga un paper fonamental com a part de la vida de les persones amb trastorn de salut mental, pel que Guillem Febrer, gerent d’Estel de Llevant, ha destacat la "necessitat de continuar impulsant programes com aquest, que afavoreixen l’enfortiment i el desenvolupament de xarxes de suport familiar, social i comunitari, a més d’oferir tot un conjunt d’actuacions encaminades a l’acompanyament, al benestar i a l’empoderament com a familiars".

L'Associació Estel de Llevant treballa des de 1996 a les comarques de Llevant i Migjorn de Mallorca per i amb les persones amb problemàtica de salut mental i les seves famílies. Actualment, participen en els seus programes més de 250 persones.