Comunicació
​Es Garrover i Estel de Llevant posen en marxa el programa “Ho afrontam en família!” amb el suport de Fundació “la Caixa”

La Fundació Es Garrover i l’associació Estel de Llevant van posar en marxa durant la segona meitat de l’any 2020 el programa “Ho afrontam en família” amb el suport de Fundació “la Caixa” i, més concretament, de la convocatòria “Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia”.

Es Garrover i Estel de Llevant, que des de fa més de vint anys treballen en l’atenció a persones que conviuen amb un trastorn mental, reconeixen el paper que juga la família com a part de la vida de la persona atesa. Amb la vocació d’acompanyar-les en el seu procés i des de la participació i la col·laboració, neix el servei d’atenció a les famílies amb l’objectiu d’afavorir l’enfortiment i el desenvolupament de xarxes de suport familiar, social i comunitari, a més d’oferir tot un conjunt d’actuacions encaminades a l’acompanyament, al benestar i a l’empoderament com a familiars.

El programa “Ho afrontam en família” ofereix atenció individualitzada a les famílies; grups d’ajuda mútua; activitats de formació i tallers i, també d’oci i respir.

Per a més informació:

A MANACOR, Associació Estel de Llevant

C/ Fàbrica núm. 8

programafamilies@esteldellevant.es

A INCA, Fundació Es Garrover

Espai Garrover. C/Sencelles, 1 (Polígon)

aandujar@esgarrover.org