Estel de Llevant
Estel de Llevant col·labora amb el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) i l’associació pro-salut mental Estel de Llevant col·laboraran en la promoció d'activitats formatives i divulgatives en l'àmbit de la psicologia relacionades amb la salut mental. Així ho recull el conveni que han signat el degà del COPIB, Javier Torres, i la presidenta de l'associació Estel de Llevant, Maria Nicolau, amb l'objectiu d'unir esforços i recursos "que redundin en una millora de l'atenció i de les condicions de les persones afectades per un problema de salut mental en la comunitat autònoma, així com lluitar contra l'estigma”, han assegurat els responsables. L'acte també ha comptat amb la participació del gerent de l'entitat, Guillem Febrer i Fons.

Amb aquesta finalitat, el conveni estableix tres camps fonamentals de col·laboració: formatiu, divulgatiu i d'assessorament. Tant Torres com Febrer han coincidit en la importància d'oferir una formació de qualitat als seus professionals, com a primer pas per garantir una atenció especialitzada a les persones afectades per una malaltia mental greu. “Es tracta d'afavorir la participació dels professionals d'ambdues entitats en accions de caràcter formatiu que permetin actualitzar i implementar els seus coneixements en la intervenció amb persones afectades per un problema de salut mental a les Illes i revertir en una millor atenció de les mateixes i de les seves famílies”, han apuntat. Així mateix, els responsables han destacat la necessitat de potenciar la difusió de les accions que es realitzen en aquest àmbit per  contribuir a una major visibilitat i conscienciació ciutadana sobre la situació que afecta aquestes persones. En aquest sentit, l'acord no només preveu l'organització conjunta d'activitats formatives en l'àmbit de la psicologia, sinó que recull el compromís d'Estel i COPIB de donar-se suport mutu en la difusió de tota mena d'accions d'interès relacionades amb la promoció de la salut mental (formacions, actes, conferències, jornades) que puguin organitzar de manera independent.

El text també posa les bases per cooperar de manera més estreta en qüestions d'assessorament, afavorint l'intercanvi d'experiències, coneixements i documentació específica. L'associació pro-salut mental Estel de Llevant compta amb l'experiència fruit del seu treball diari i es compromet a oferir assessorament respecte a metodologies d'atenció en matèria de malaltia mental greu, i treballar conjuntament amb el COPIB per assegurar una adequada formació dels professionals de la psicologia a les illes en aquesta matèria. Així mateix, la institució col·legial assessorarà Estel en els processos d'elaboració de protocols d'atenció, avaluació o millora de procediments. “L'objectiu és conjuminar l'experiència del quefer diari dels treballadors d'Estel i l'aplicació dels coneixements teòrics i tècnics dels professionals de la psicologia en la cerca de solucions que permetin millorar l'atenció que reben aquestes persones i els seus familiars”, han indicat.

Amb la signatura d'aquest conveni, el COPIB se suma a la llista d'entitats col·laboradores de l'associació pro salut mental Estel de Llevant, que treballa per millorar les condicions personals, socials i laborals de les persones amb diagnòstic de salut mental i les seves famílies en l'entorn en el qual viuen, les comarques de Llevant i Migjorn. Així mateix, es compromet a donar suport als actes celebrats el dia 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, i adherir-se al manifest de l'entitat.