Estel de Llevant
Estel de Llevant ofereix assessorament i suport a 200 familiars de persones amb trastorn mental

El servei "Estel Familiar" compta amb el finançament de la conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF amb una aportació de 34.892 euros per al període 2023-2024.

Enfortir i desenvolupar xarxes de suport familiar, social i comunitari. Aquesta és la finalitat del servei que Estel de Llevant ofereix a les famílies de persones amb trastorn mental i que compta amb el finançament de la conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF, amb una aportació de 34.892 euros per al període 2023-2024.

"Estel Familiar", que inclou activitats d'informació, assessorament, formació i suport, atén una mitjana de 200 familiars a l'any, tant de persones participants en els programes i serveis de l'entitat com no usuàries. Tot encaminat al seu empoderament com a familiars i a la millora de la seva qualitat de vida. L'experiència demostra que l'impacte és positiu, tant en les dinàmiques familiars com en la persona amb trastorn mental.

Més concretament, aquest servei potencia la formació de familiars i pacients experts; organitza grups d'autoajuda, taller diversos (artteràpia, mindfulness, relaxació, ioga, pintura, ball..), caps de setmana de respir i formacions a partir de la demanda de les famílies. A més, es treballen temes relacionats amb la igualtat de gènere, les noves masculinitats i la maternitat.

L'Associació Estel de Llevant treballa des de 1996 a les comarques de Llevant i Migjorn de Mallorca per i amb les persones amb problemàtica de salut mental i les seves famílies. El 2022 més de 250 persones han participat en els seus programes i serveis en els quals hi treballen més d’una seixantena de professionals.