Obertament Balears
Formació on-line Activistes Obertament Balears 2020

3 Salut Mental organitza una nova formació d’activistes d'Obertament Balears, en aquesta edició de forma on-line i per a totes les Illes Balears. 

La lluita contra els prejudicis, els estereotips i la discriminació per raons de salut mental només és possible mitjançant l’apoderament de les persones amb experiència viscuda. A partir d’aquesta formació els i les activistes podran participar en el disseny de projectes contra l’estigma, explicar la seva història a públics diversos o als mitjans de comunicació.


DATES I HORARIS:
Divendres 27 de novembre de 17 a 19.30 h
Dissabte 28 de novembre de 10.30 a 13 h
Dissabte 12 de desembre de 10.30 a 13 h
Dissabte 19 de desembre de 10.30 a 13 h 

CANAL: Plataforma en línia ZOOM 

DESTINATARIS: Persones que han viscut o viuen amb un trastorn de salut mental i que volen implicar-se personalment i collectivament per erradicar l'estigma de la nostra societat. 

PLACES: 15 

INSCRIPCIONS:  www.obertamentbalears.org

(fins dia 24 de novembre de 2020)

COST: La participació és gratuïta però requereix constància i implicació. 

Obertament Balears, projecte vinculat a 3 Salut Mental, compta amb el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb càrrec a l’assignació del 0,7 % de l’IRPF.