Gira-Sol
Gira-Sol ampliarà les seves instal·lacions a Palma

L'associació Gira-Sol ha adquirit, amb el finançament EaSI de MicroBank, cinc locals i 17 places d'aparcament a Palma. Aquestes instal·lacions permetran que l'entitat ampliï els seus serveis actuals, atenent un major nombre de beneficiaris, així com la creació de nous programes.

Els préstecs EaSI, que compten amb el suport del Fons Europeu d'Inversions, estan dirigits a empreses socials que generen un impacte social positiu, contribuint a l'autonomia i l'atenció a la discapacitat, la lluita contra la pobresa i l'exclusió social o la interculturalitat MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha finançat 3.937 projectes amb impacte social a Balears per valor de 33,44 milions d'euros el 2020. 

Gira-Sol és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1995 que el 2020 va atendre 367 persones amb trastorn de salut mental a través dels seus programes d'inserció social i laboral, formació dual i suport a l'habitatge, entre altres, amb un equip de més de 70 professionals.