Gira-Sol
Gira-Sol incorpora un nou servei de benestar emocional per oferir acompanyament psicològic i psicosocial amb un equip de psicòlegs, psiquiatra i un agent d’ajuda mútua

L’Associació Gira-Sol, amb el finançament de la conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF amb una aportació de 137.862,02 euros i el suport de Fundació "la Caixa" en el marc de la Convocatòria de Projectes Socials a les Illes Balears 2022, ha posat en marxa un nou servei de "Benestar emocional i psíquic" amb el que ofereix acompanyament psicològic i psicosocial a les persones participants de l’entitat i als seus familiars.

Aquest nou servei pretén potenciar la participació i el lideratge de les persones que hi participin en el seu propi procés de recuperació, aplicant una mirada interdisciplinar gràcies a un equip format per psicòlegs, psiquiatra i un agent d’ajuda mútua. Aquest darrer és una nova figura que incorpora la vivència en primera persona a través de persones que han conviscut o conviuen amb problemes de salut mental i que es converteixen en agents de suport mutu acompanyant a persones que estan passant per situacions similars a les que han viscut.

La intervenció que s’aplica en el servei de "Benestar emocional i psíquic" segueix un model centrat en la persona i el seu entorn, un enfocament nou que es nodreix de metodologies ja utilitzades als països nòrdics i que posa en primera línia la lluita contra l’estigma i el lideratge de la persona en els aspectes decisius del seu benestar.

A més d’oferir acompanyament individual, també es proposen grups d’ajuda mútua, formació i psicoeducació, trobades de reflexió, grups multifamiliars i atenció preventiva i en situacions de crisi. Tot un seguit d’alternatives que es coordinen amb la resta de recursos i professionals de l’entitat i dispositius comunitaris per tal d’oferir una atenció personalitzada i de qualitat.

Amb aquest servei pioner, l’Associació Gira-Sol cerca ampliar l’accessibilitat i qualitat de l’acompanyament psicològic cobrint les necessitats de persones amb diagnòstic de salut mental.

Gira-Sol és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1995 que el 2022 va atendre 537 persones a través dels seus programes d'inserció social i laboral, formació dual i suport a l'habitatge.