Comunicació
La Fundació Barceló i 3 Salut Mental col·laboren en la inserció laboral de persones amb problemàtica de salut mental

La Fundació Barceló subvenciona el projecte de 3 Salut Mental per a la inserció laboral de persones amb discapacitat per problemes de salut mental del 22 al 33 % amb l'objectiu d'aconseguir la integració social i laboral a Mallorca d'aquest col·lectiu.

La col·laboració entre ambdues entitats neix en el 2016, arran de la convocatòria de subvencions per a projectes solidaris llançada per la Fundació Barceló i que va atorgar un total de 200.000 euros a 14 entitats socials de Mallorca.

En el cas de l'Associació 3 Salut Mental, que va complir en data i temps amb totes les bases de la convocatòria, ha obtingut una subvenció d'11.300 euros per part de la fundació mallorquina gràcies a la qual s'impartirà un taller de formació en capacitació laboral, tant a Palma (Gira-Sol) com a Manacor (Estel de Llevant), per facilitar als usuaris les eines i estratègies necessàries per dur a terme una cerca de treball de forma autònoma. Aquesta formació, dirigida a persones amb problemes de salut mental, s'estructurarà en 25 sessions grupals i tutories individuals de suport i durarà fins al mes de juny.

La Fundació Barceló té en compte que l'Administració només cobreix les actuacions en matèria d'inserció laboral dirigides a persones amb discapacitat per problemàtica de salut mental a partir del 33 % per la qual cosa projectes com aquest, dirigit a aquelles persones amb una discapacitat inferior, no obtenen aquestes ajudes públiques.