Fundació Es Garrover
La Fundació Es Garrover aposta per nous llenguatges de comunicació no verbal alternatius als models convencionals d’intervenció amb persones amb trastorn de salut mental

Juntament amb el centre S’Hort Vell, s’ha realitzat un projecte d’intervencions assistides amb cans com a suport al desenvolupament d’habilitats socioemocionals i s’ha mesurat el seu impacte

En la seva recerca contínua de noves formes d’intervenció amb persones amb trastorn de salut mental, la Fundació Es Garrover aposta per nous llenguatges de comunicació no verbal alternatius als models convencionals d’intervenció, cercant innovar i mesurar l’impacte d’aquestes noves formes d’intervenció.

En aquest marc, juntament amb el centre S’Hort Vell, s’ha realitzat un projecte d’intervencions assistides amb cans com a suport al desenvolupament d’habilitats socioemocionals de persones amb un diagnòstic de trastorn de salut mental i s’ha avaluat cada una de les sessions realitzades durant dos mesos.

De fet, eines d’avaluació utilitzades en l’execució del projecte com el test de benestar subjectiu i l'escala d'autoestima de Rosemberg fan possible afirmar que les intervencions assistides amb animals permeten millorar el desenvolupament d'habilitats socioemocionals amb persones amb trastorn de salut mental.

En aquest projecte han participat 2 grups de 5 persones cada un durant 8 sessions, una tasca que ha coordinat la Fundació Es Garrover a través de l’Àrea Social i de la Direcció de Suport a l’habitatge, conjuntament amb S’Hort Vell, una entitat sense ànim de lucre que treballa per la difusió, foment i promoció de les activitats amb el cavall i el ca a l’àmbit sociosanitari, educatiu i terapèutic.

Durant les diferents sessions que s’han celebrat, s’han afavorit trobades d’interacció positiva amb la cussa Maya, observant-se un bon nivell de participació, així com també una interacció positiva i activa entre Maya i les persones participants als projecte.

A més de la participació de Maya, per aquest tipues d’intervencions ha estat imprescindible la participació d’un professional de s’Hort Vell qualificat i amb una acurada especialització que li permet adaptar els seus coneixements acadèmics a aquest potent recurs que són els animals.

La investigació científica ha demostrat que el contacte i la relació amb els animals redueix la por, millora els estats d'ansietat, augmenta la confiança i la tranquillitat, millora la gestió del dolor, estimula la interacció social i la promoció de l'afectivitat.

Aquest projecte conjunt de S’Hort Vell i la Fundació Es Garrover ha estat una més de les col·laboracions que duen a terme aquestes dues entitats amb l’objectiu de cercar metodologies flexibles i innovadores que millorin la qualitat de vida de les persones amb trastorn de salut mental.

La Fundació Es Garrover treballa des de 2005 per a la inserció social, laboral i comunitària de persones amb un trastorn de salut mental a les zones del Raiguer, Nord i part del Pla de Mallorca amb un equip format per una trentena de professionals que desenvolupen programes i serveis en els quals hi han participat més de 200 persones en 2020.

Per la seva banda, el centre s’Hort Vell compta amb una experiència de més de 20 anys en l’estudi i aplicació de teràpies amb animals, especialitzant-se en cavalls i cans, a hospitals, residències, escoles o a les pròpies installacions, on hi treballa un complet equip multidisciplinar molt especialitzat en aquest tipus d’intervencions.