Ofertes de feina
La Fundació Es Garrover cerca gerent

La Fundació Es Garrover ha obert un procés de selecció per tal de trobar a la persona que ocupi la gerència de l’entitat i que serà responsable d’organitzar el recursos per assolir els objectius estratègics de la fundació, vetllar per la seva salut econòmica i financera, promoure la innovació i la IA, enfortir l’aliança amb 3 Salut Mental i la Federació de Salut Mental, així com gestionar les relacions amb administracions públiques i privades.

Per tal d’optar al lloc de feina, es requereix que la persona candidata tengui una titulació universitària, a més de valorar-se el certificat C de català, coneixement d’anglès (nivell B2 o similar) i formació en temes relacionats amb la gestió del sector no lucratiu i en l’àmbit de la gestió d’organitzacions o empreses.

Es poden consultar tots els detalls de l’oferta a aquest enllaç.

Els currículums s’han d’enviar a mcastro@esgarrover.org abans del pròxim 1 de març.