L’Ajuntament d’Inca cedeix un habitatge a la Fundació Es Garrover

L’Ajuntament d’Inca i la Fundació Es Garrover han signat avui un conveni de col·laboració per a la cessió de l’ús d’un habitatge de titularitat municipal. La finalitat d’aquest acord és donar resposta residencial a les persones amb trastorn mental d’Inca que atenen des de la Fundació.

«Ens enfrontam a un escenari d'enorme dificultat i importants conseqüències socials, en el qual l'accés a l'habitatge per a la població resident es fa cada dia més complicat. Per això, des de l’Ajuntament destinarem tots els recursos al nostre abast per ajudar als sectors més vulnerables i donar suport a l’important treball que realitzen les diferents entitats a la nostra ciutat», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, a partir d’ara Es Garrover podrà fer ús, de forma gratuïta i temporal, de l’habitatge de titularitat municipal. Des de la Fundació Es Garrover atenen les necessitats de les persones amb trastorn mental, incloses les residencials. «És fonamental continuar amb el nostre servei de suport a l’habitatge, amb diferents modalitats d’intensitat, ja que un model d'habitatge propi, individual i amb suports adequats a la necessitat de cada persona és més sostenible, segur i inclusiu que qualsevol altra modalitat d'habitatge», explica Pere Quetglas, gerent de la fundació.

Durant tot el termini de vigència del conveni, la Fundació Es Garrover haurà de procedir, a càrrec seu i sense cap cost per al consistori inquer, a realitzar les reformes, obres i instal·lacions que siguin necessàries perquè l’habitatge reuneixi les adequades condicions per complir amb la finalitat a la qual es destina. Així mateix, la Fundació es compromet a la neteja i conservació de l’habitatge que se li cedeix, de forma que en tot moment presenti un bon estat de manteniment, reposant els elements que es deteriorin i fent les reformes que siguin necessàries.

La Fundació Es Garrover és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 2005, que treballa per a la recuperació i la inserció social i laboral de persones amb trastorn mental. L’entitat va atendre l’any 2020 a un total de 200 persones.