Gira-Sol
Neix CinemaRodat!

Impulsat per l’Associació per la Salut Mental Gira-sol i CineCiutat, CINEMARODAT és un projecte de cinema itinerant per fer arribar el cinema a llocs on fins ara no era possible. El cinema com a eina clau d’accés a la cultura i l’educació, contribuint socialment a la inserció laboral de les persones amb trastorns de salut mental, i promocionant a més la cura pel medi ambient i les energies renovables.

Accés a la Cultura i l’Educació 

CinemaRodat serà una gran plataforma que dugui el cinema als pobles, barriades i zones que tenen difícil accés al cinema tradicional, recuperant espais públics per fomentar la convivència social pacífica, donant valor a conceptes com ciutadania i comunitat. Utilitzarà el cinema per connectar realitats diferents, que integri cultures i valors. A més, difondrà pel·lícules amb continguts socials, campanyes socials i tallers educatius que generin impacte a la població, fomentant la sensibilització i la inclusió social, especialment amb nins i joves. Tot i poder treballar amb cinema d’estrena, CinemaRodat vol ser distribuïdor alternatiu de cinema independent, en versió original subtitulades en català o directament doblades al català. La participació de CineCiutat assegura una selecció de pel·lícules exquisida i de gran qualitat cultural. 

Contribuir socialment a la inserció laboral de les persones amb trastorn mentals i donar missatges anti-estigma 

CINEMARODAT Mallorca ha de servir per la inserció laboral de persones amb trastorn mental. La majoria de treballadors i treballadores conviuen amb un diagnòstic de salut mental. La proposta és que cada unitat mòbil tingui un mínim de dos treballadors/es amb trastorn mental, que representarà el 50% dels treballadors/es. CinemaRodat vol donar valor social mitjançant la lluita contra l'estigma i els prejudicis per raons de salut mental a través de vídeos de sensibilització i suport escrit a les instal·lacions amb missatges antiestigma que fomentin la contractació laboral d’aquest col·lectiu. 

Promocionar la cura pel medi ambient i les energies renovables 

Plataforma única que utilitza equips de projecció totalment alimentats per energia solar i renovables, CinemaRodat serà un cinema a l'aire lliure auto-sostenible. Promourà la consciència ambiental, utilitzant cada unitat de CinemaRodat Mallorca com un laboratori mòbil d’energies renovables, oferint tota la informació necessària que permeti donar-la a conèixer, usant el cinema com un perfecte vehicle d’un missatge sostenible. Per això utilitzarà una furgoneta elèctrica amb panells solars. CinemaRodat sensibilitzarà i destacarà la importància de canviar a les energies renovables. 

Gira-Sol és una entitat sense ànim de lucre que des de 1995 desenvolupa a Palma activitats i serveis que promouen la salut i el benestar de les persones amb un trastorn mental i de les seves famílies, per aconseguir la seva plena integració a la comunitat. El 2018 van participar en el seus programes 260 persones i compta amb un equip de més de 60 professionals. Gira-Sol forma part des del 2010 del grup Intress i el 2014 va constituir a Mallorca l'aliança 3 Salut Mental juntament amb l'associació Estel de Llevant i la Fundació Es Garrover. 

CineCiutat és un projecte ciutadà gestionat per Xarxa Cinema, associació sense ànim de lucre nascuda el 2012 per a reobrir els antics cinemes Renoir de Palma. Es tracta d'una experiència pionera a Europa, basada en la participació ciutadana i en la visió dels cinemes com a espais comunitaris i hubs de creació i innovació. CineCiutat té una aposta programàtica basada en la diversitat cinematogràfica, la versió original i el desenvolupament de joves audiències, així com ser una finestra per al talent local i nacional. A més, aposta per ser un agent de canvi social, promovent accions en favor de la justícia social, la igualtat de gènere, la llibertat sexual i la protecció del medi ambient.