Fundació Es Garrover
Obras Man cedeix una finca a la Fundació Es Garrover a Inca

Obras Man ha cedit durant cinc anys prorrogables una finca a la Fundació Es Garrover, entitat sense ànim de lucre que des de fa quinze anys treballa per a la inserció social i laboral de persones amb un diagnòstic de salut mental a la zona d’Inca.

El conveni de la cessió, signat entre el president de la Fundació, Virgilio Moreno, i Francisca Beltran, en representació de la propietat, preveu que la finca (ubicada a la carretera Inca-Sencelles) es destinarà al conreu ecològic, magatzem del centre especial de treball de l’entitat, espai de trobada del personal del mateix centre, espai formatiu i de reunions així com altres activitats agrícoles. En contraprestació a la cessió, la Fundació Es Garrover realitzarà tasques de jardineria i manteniment.

El president de la Fundació Es Garrover, Virgilio Moreno, i Francisca Beltran, en representació de la propietat, han coincidit en la importància que empreses locals collaborin i donin suport a entitats que desenvolupen una tasca social.