Ofertes de feina
Oferta de feina per a 2 tècnics i 1 tècnic de suport a Estel de Llevant

El servei de Suport a l’Habitatge de l’Associació Estel de Llevant necessita incorporar a la seva plantilla a dues persones per a desenvolupar les tasques de tècnic titulat i a una altra com a tècnic de suport.

Per a les places de tècnics titulats es requereixen a persones amb la titulació de:

- Psicologia,

- Treball Social,

- Educació Social,

- Pedagogia

- o altres titulacions afins.

Mentre que per a la plaça de tècnic de suport es requereix formació en:

- Atenció sociosanitària a persones en el domicili,

- Promoció i intervenció socioeducativa,

- Educació d’habilitats d’autonomia personal i social,

- Tècnic en integració social de persones amb discapacitat,

- Tècnic en atenció a persones en situació de dependència,

- Tècnic en cures auxiliars d’infermeria

- o altres titulacions del catàleg de formació professional de les branques sanitàries, socials o comunitàries.

Podeu consultar tota la informació relativa a l’oferta de feina als següents enllaços:

2 tècnics titulats

1 tècnic de suport

Per optar a aquestes ofertes laborals, s’ha d’enviar el currículum al correu electrònic jjimenez@esteldellevant.es fins el dia 14 de març de 2023.