Programa de Famílies de Fundació Es Garrover: un espai d’atenció on els familiars tenen un paper actiu en el procés de recuperació de persones amb trastorn de salut mental

Aquest programa que preveu poder atendre a unes 60 famílies aquest 2023 compta amb el finançament de la conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF per al període 2023-2024

Un any més, la Fundació Es Garrover ofereix el programa de Famílies amb el qual es proporciona un espai d’atenció on els familiars tenen un paper actiu en el procés de recuperació de persones amb trastorn de salut mental, reconeixent la importància de la família com a agent socialitzador en la trajectòria social de les persones i convertint-la en objecte d’atenció amb necessitats pròpies i diferents a les de la persona amb trastorn de salut mental.

Per aquest any 2023 i per al 2024, aquest programa comptarà amb el finançament de la conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF amb una aportació de 76.000 euros per als dos anys i que, per enguany, es preveu que es puguin atendre a unes 60 famílies, a més de beneficiar potencialment a unes 50 famílies a través de tallers, sessions i càpsules formatives.

El programa de Famílies té com objectiu atendre a les famílies de les persones amb trastorn de salut mental que participen als serveis de la Fundació Es Garrover, actuant de forma sistèmica sobre el nucli familiar i donant suport psicosocial a les persones amb discapacitat i trastorn mental en l’entorn familiar i relacional, així com afavorint l’enfortiment i el desenvolupament de xarxes de suport familiar, social i comunitari d’aquestes persones.

Una de cada quatre famílies, el 25%, té al manco un membre afectat per trastorn de salut mental i, amb molta freqüència, són els familiars els cuidadors primaris d’aquestes persones. Aquestes famílies, a més de fer front a moments de canvis, com totes, també han d’afrontar l’impacte d’aquesta discapacitat que farà que visquin aquests canvis amb més intensitat i, a més, la vida familiar doni un gir en diferents aspectes com l’economia, l’oci, les perspectives de futur o les relacions, que hauran de ser reorganitzats i adaptats a la nova situació.

Per aquestes raons, des de la Fundació Es Garrover es planteja la intervenció amb les famílies com un procés continu i de forma transversal, treballant amb i per la persona dins el seu àmbit familiar, servint-se de la informació dels professionals de la resta de serveis que presta la fundació per actuar i, a la vegada, transferir coneixement i experiència a tot l’equip per a dissenyar els plans d’actuació individuals de cada persona participant, el que aportarà una nova i indispensable dimensió al tractament holístic amb la persona, treballant conjuntament amb professionals, famílies i usuaris.

A l’inici del programa es farà una primera diagnosi personalitzada de les relacions intrafamiliars de cada un dels participants i de les seves inquietuds, escoltant les seves necessitats per a l’orientació terapèutica i involucrant a aquestes persones en la gestió del programa i les seves activitats.

Per a la Fundació Es Garrover, aquest programa de Famílies és una peça més de l’engranatge per encaminar-nos a la rehabilitació psicosocial, és a dir, el conjunt d’intervencions i suports amb l’objectiu essencial d’ajudar a la persona que conviu amb trastorn de salut mental a recuperar o adquirir les capacitats i habilitats necessàries per al desenvolupament d’una vida quotidiana en comunitat de la manera més autònoma i digna, així com en l’acompliment i maneig de les diferents funcions socials i demandes que suposa viure, treballar i relacionar-se.

La Fundació Es Garrover és una entitat sense ànim de lucre que des de 1997 treballa per a la inserció social i laboral de persones amb trastorn de salut mental a la zona d'Inca. El 2022 van participar en els seus programes i serveis 228 persones amb un equip de 48 professionals.