Estel de Llevant
Un total de 32 persones participen al projecte

Durant l’any 2021, l’Associació Estel de Llevant ha desenvolupat el projecte "Inserció Laboral en Acció" amb el suport de CaixaBank a través de la convocatòria d’Acció Social de Fundació Sa Nostra.

Un projecte en el qual han participat 32 persones amb un índex d’inserció laboral del 44% i la collaboració de 13 empreses amb l’objectiu de promoure la incorporació al món laboral de persones amb una problemàtica de trastorn mental.

Aquesta iniciativa ha promogut la recerca de llocs de treball adequats per a cada persona participant i el suport a la seva incorporació i manteniment a l’empresa, a més de promoure el desenvolupament individual i social de cada persona d’una forma saludable, i afavorir la normalització i integració en tots els sentits de la vida de la persona.

L'Associació Estel de Llevant treballa des de 1996 a les comarques de Llevant i Migjorn de Mallorca per i amb les persones amb problemàtica de salut mental i les seves famílies. Actualment, participen en els seus programes més de 250 persones.