Suport a l'habitatge
El servei de suport a l’habitatge es presta al domicili de la persona usuària, amb un horari flexible i adaptat, i té un objectiu socioeducatiu d’orientació i suport, atès que...

Llegir més

Formació dual
La formació és un eix fonamental en la capacitació laboral. En l'actualitat, les entitats que integren 3 Salut Mental han incorporat la formació dual en diversos àmbits: auxil...

Llegir més

Inserció laboral a empreses externes
Des de 3 Salut Mental i les entitats que l'integren es dóna suport a la inserció laboral de persones afectades per una malaltia mental a empreses ordinàries.El preparador labo...

Llegir més

Centres Especials de Treball propis
A través dels centres especials de treball (CET) d'Estel de Llevant, Gira-Sol, Es Garrover i 3 Glops les persones amb un trastorn de salut mental es poden integrar labora...

Llegir més

Serveis ocupacionals
Els serveis ocupacionals de cada una de les entitats que integren 3 Salut Mental —Gira-Sol, Estel de Llevant i Es Garrover— tenen l'objectiu de millorar la qual...

Llegir més

Visibles: Atenció integral i promoció de l'autonomia
Aquest programa té la finalitat de detectar i donar els suports adients a les persones amb un diagnòstic de salut mental de Mallorca per aconseguir objectius com: autonom...

Llegir més