Formació dual

La formació és un eix fonamental en la capacitació laboral. En l'actualitat, les entitats que integren 3 Salut Mental han incorporat la formació dual en diversos àmbits: auxiliar administratiu, comerç o jardineria.