Servei de suport socioeducatiu comunitari

El servei de suport socioeducatiu comunitari per a persones amb diagnòstic de salut mental es presta al domicili de la persona usuària, amb un horari flexible i adaptat, i té un objectiu socioeducatiu d’orientació i suport, atès que es dirigeix a millorar l’autonomia personal i la vida independent. Aquest servei, que no té un caràcter assistencial, també serveix per prevenir o evitar l’internament innecessari, o la utilització de recursos especialitzats, de les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental que, amb una alternativa adequada, poden donar continuïtat a la seva permanència en el domicili de manera independent.

Es tracta d'un servei públic posat en marxa per la conselleria de Famílies i Afers Socials el 2018 i que es du a terme mitjançant concertació amb entitats del tercer sector: Estel de Llevant, Gira-Sol, Es Garrover i Deixalles.