Suport a l'habitatge

El servei de suport a l’habitatge es presta al domicili de la persona usuària, amb un horari flexible i adaptat, i té un objectiu socioeducatiu d’orientació i suport, atès que es dirigeix a millorar l’autonomia personal i la vida independent. Aquest servei, que no té un caràcter assistencial, també serveix per prevenir o evitar l’internament innecessari, o la utilització de recursos especialitzats, de les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental que, amb una alternativa adequada, poden donar continuïtat a la seva permanència en el domicili de manera independent.

Es tracta d'un servei públic posat en marxa per la conselleria d'Afers Socials i Esports el 2018 i que es du a terme mitjançant la concertació amb entitats del tercer sector: Estel de Llevant, Gira-Sol, Es Garrover i Deixalles.