Sostenible_ISEM: transició sostenible i inclusiva per a la competitivitat d'entitats d'economia social

El Projecte Sostenible ISEM forma part d'un dels 5 programes d'inversió del Pla Integral d'Impuls de l'Economia Social (Programa Sostenible_ES) 2022-2023, l'objectiu del qual és l'impuls i el desenvolupament de l'economia social espanyola i el seu potencial transformador.

Sostenible_ISEM és un projecte que engloba accions en xarxa per a l'impuls d'una transició sostenible i inclusiva amb la finalitat d'aconseguir l'enfortiment de la competitivitat d'entitats d'economia social de Red ISEM, ADECEM i altres agrupacions que treballen per la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental i implementació de solucions per a millorar la gestió, comercialització, formació, visibilitat, la transferència interna i externa del coneixement entre les nostres entitats d'economia social i altres externes.

El projecte està format per les següents entitats:

Tot això a través de l'elaboració d'un diagnòstic que impulsi una transició sostenible, ecològica i afavorint la igualtat de gènere amb l'estudi i anàlisi de les necessitats en aquests àmbits, el pilotatge d'eines de transformació tecnològica que permetin millorar l'eficiència i transferència de coneixement en els serveis de suport oferts per l'entitats de l'Agrupació i de RED ISEM, i finalment, accions de difusió de màrqueting digital i de comercialització amb l'objectiu de donar a conèixer els productes i serveis de les nostres entitats.

A més de la necessitat de millora de la competitivitat, un dels principis de la RED ISEM és el de generar coneixement i transferir-lo entre les seves entitats sòcies i altres externes, per a millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental.


Aquest projecte està promogut pel Ministeri de Treball i Economia Social dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya impulsat pels fons europeus NextGeneration EU, i ha estat prorrogat durant tot aquest 2024.