Aigua Tres Glops

Tres Glops és un projecte d'emprenedoria social i innovador posat en marxa el 2015 que, a partir de l'embotellament i distribució d'aigua, afavoreix la inserció laboral mitjançant el Centre Especial de Treball i que incorpora missatges anti-estigma a les fonts d'aigua. 

A més, és un producte local, que contribueix a la protecció mediambiental evitant la generació de residus i fent servir envasos lliures de Bisfenol-A, adaptant-se així a les recomanacions de les directrius europees. Persones amb un diagnòstic en salut mental, familiars, treballadors o voluntaris hi participen com a copropietaris.

Més informació a: http://www.aigua3glops.org/

Aigua Tres Glops

Obertament Balears

3 Salut Mental va posar en marxa el 2017 Obertament Balears, un projecte que desenvolupa a les Illes el programa de lluita contra l’estigma d’Obertament, iniciat a Catalunya l’any 2010.

L’objectiu és aconseguir un canvi d’actituds i comportaments a la societat en general, treballant de forma prioritària amb col·lectius amb una especial capacitat d’influència, com els mitjans de comunicació, el sector sanitari, l’àmbit educatiu o el mercat laboral.

Els i les activistes són, a través de la seva experiència en primera persona, el protagonistes d'aquest procés.

Obertament Balears compta amb el finançament de la Conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears a càrrec de l'assignació del 0,7 % de l'IRPF. El projecte "What's up! Com vas de salut mental?" es desenvolupa a instituts i centres de Secundària amb el suport també de Fundació "la Caixa".

 fundacionlacaixa.org/ca/programes-socials

                                                                                  

Obertament Balears

3 Circular

Les associacions Gira-Sol, Estel de Llevant i Fundació Es Garrover i l'embotelladora Tres Glops, sota el paraigua de 3 Salut Mental, duen a terme un projecte d'economia social que compta amb el suport del Fons Social Europeu a través del programa operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (POISES) gestionat per la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CEPES), que ha concedit 69.157,30 euros per a aquesta iniciativa.

El projecte de 3 Salut Mental “3 Circular: economia social, desenvolupament local i salut mental” té com a objectius: millorar la competitivitat i la viabilitat social i econòmica dels quatre centres especials de treball que formen part de 3 Salut Mental; innovar i augmentar la capacitat d'emprenedoria; mantenir i augmentar els llocs de feina que s'adeqüin a les necessitats de persones amb discapacitat per trastorn de salut mental i millorin la seva qualitat de vida; adaptar les unitats productives dels centres especials de treball al context generat per la pandèmia de la COVID-19 i crear una identitat corporativa pròpia.

Aquests aspectes han estat valorats molt positivament a la convocatòria publicada per CEPES amb la finalitat de “Millora de la competitivitat de les empreses i entitats d'economia social i suport a la consolidació empresarial”, que cofinança el 50 per cent del cost total del projecte, que és de 138.314,6 euros.

El president de 3 Salut Mental i gerent de l'associació Gira-Sol, Alfons Suárez, considera que “estam en un moment de canvi econòmic global i volem donar-li a aquest canvi una visió social i local alhora que innovadora".

Més informació sobre 3 Salut Mental:

3 Salut Mental és l'aliança de Gira-Sol, Es Garrover i Estel de Llevant, tres entitats socials sense ànim de lucre amb un paper fonamental i una trajectòria consolidada en l'atenció a persones amb trastorn de salut mental a Mallorca des de fa més de dues dècades. A més, des de 3 Salut Mental s'han impulsat projectes d'emprenedoria social com Tres Glops. El 2020, més de 900 persones amb diagnòstic de salut mental van participar en els seus programes i serveis, amb un equip de més de 180 professionals.

3 Circular

(des)Integrades

Les associacions 3 Salut Mental i Afasib (Familiars i Amics Supervivents per suïcidi de les Illes Balears) han posat en marxa conjuntament des de l’1 de gener el programa (des)Integrades per a la prevenció de la conducta suïcida des de la vessant sociocomunitària a les Illes Balears. Una iniciativa pionera a l’estat espanyol que compta amb el suport de la conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears a càrrec del 0,7 % de l’IRPF.

La finalitat d’aquest programa s’explica a través del seu nom: (des)Integrades, que vol posar de manifest la desintegració que sent una persona quan viu un patiment molt intens i no troba el suport de la comunitat, com per exemple en el dol per suïcidi. El “des” apareix entre parèntesis perquè l’objectiu és, precisament, esborrar-lo.

El suïcidi és un greu problema global de salut pública i una realitat que s’ha ocultat fins fa molt poc. El 2021 van morir per suïcidi a Espanya 4.003 persones, 89 a Balears. Per cada suïcidi s’estima que almenys sis persones del seu entorn queden profundament afectades. A les morts per suïcidi cal afegir els intents i la ideació suïcida: segons càlculs de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), existirien uns 20 intents per cada suïcidi.

En aquest context neix (des)Integrades, amb la finalitat de donar una resposta des de l’àmbit social i comunitari amb un equip interdisciplinari, que compta amb una psicòloga, una integradora i una treballadora social i que organitza accions de sensibilització per a la població en general i activitats dirigides a grups vulnerables de població i als entorns familiars i socials de persones amb risc o que han perdut algú proper per suïcidi a través d’acompanyaments individuals, formacions, tallers, xerrades o grups d’ajuda mútua.

Aquest programa té un pressupost total per al període 2023-2024 de 193.725 euros, dels quals 109.345 provenen de la conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears a càrrec del 0,7 % de l’IRPF.


3 Salut Mental és l’aliança de les entitats Gira-Sol, Estel de Llevant i Es Garrover, que des de fa més de 25 anys treballen en l’atenció de persones amb trastorn de salut mental. Més de 1.000 persones participen actualment en els seus programes i serveis.

Afasib va néixer l’any 2018 amb l’objectiu principal d’acompanyar a persones que estan passant per processos de dol per suïcidi a les Illes Balears.

Recordam els telèfons d’atenció per a la prevenció del suïcidi: 024 i 061

(des)Integrades