Programa d'Inserció per a l'Ocupació

Les empreses poden participar al Programa d'Inserció per a l'Ocupació i contractar persones usuàries de 3 Salut Mental que han tingut una evolució positiva i que, després d'un procés social i formatiu satisfactori, estan suficientment preparades per dur a terme una feina en l'empresa ordinària, mitjançant la metodologia de treball amb suport. 

El preparador laboral s'encarrega d'oferir un suport i acompanyament constant al procés d'inserció laboral del treballador com a garantia d'una correcta adaptació al lloc de feina. A més, el preparador laboral està a disposició de l'empresa per a qualsevol aclariment, dubte o contratemps que pugui sorgir.

L'empresa fa una contractació que repercuteix en la seva Responsabilitat Social Corporativa; compleix amb el requisit legal de contractar a un 2 per cent de personal amb discapacitat si supera els 50 treballadors i en funció de les característiques del contracte podrà optar a subvencions, deduccions i bonificacions de fins a 3.500 euros anuals / treballador.