Programa d'Inserció per a l'Ocupació: Projecte RAILAB

Servei d’orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral de persones amb trastorn mental, amb la participació del SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu.

A QUI VA DIRIGIT?

A persones amb trastorn de salut mental, demandants de feina i amb especials dificultats d’ocupabilitat.

COM TREBALLAM?

Amb un enfocament centrat en la persona i en la provisió dels suports necessaris, oferim un itinerari integral d’inserció per a la seva incorporació al mercat laboral. Elaboram un Pla Individual d’Atenció que respon als objectius marcats per la pròpia persona, a través d’accions com:

  • Informació i assessorament en gestions laborals.
  • Entrenament en aspectes laborals.
  • Intermediació, inserció i suport en el lloc de feina i en la formació.
  • Atenció i seguiment a la salut mental.

El servei es du a terme en el marc d'itineraris d'Inserció Laboral en matèria d'ocupació, que subvenciona el Govern de les Illes Balears, a través del SOIB, i que està cofinançat fins a un màxim del 50% pel Fons Social Europeu en el marc operatiu de les Illes Balears 2014-2020.