Servei de rehabilitació comunitària (centre ocupacional)

És un servei d'atenció diürna que dóna suport a les persones amb discapacitat que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària així com suport en el procés d'adquisició i desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives, personals i socials, amb l'objectiu d'assolir la màxima integració social i laboral. 

El servei de rehabilitació comunitària (centre ocupacional) per a persones amb diagnòstic de salut mental està concertat amb la conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears.