Servei ocupacional

És un servei d'atenció diürna que dóna suport a les persones amb discapacitat que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària així com suport en el procés d'adquisició i desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives, personals i socials, amb l'objectiu d'assolir la màxima integració social i laboral. L'any 2020 el servei ocupacional va atendre 93 persones.

El servei ocupacional està concertat amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació amb cofinançament del 50% a càrrec del Fons Social Europeu (Programa Operatiu 2014-2020).

Més informació