Formació dual

Aquest servei, inaugurat el 2015, ofereix accions formatives destinades a afavorir la inserció laboral de la persona en un règim d'alternància entre activitat laboral remunerada i formació al nostre centre acreditat, tot en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació i baix els paràmetres i finançament del SOIB i el SEPE.

L'any 2022 ha arrencat impartint dos certificats de professionalitat segons el projecte en el qual s'emmarquen:

- "Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria" de nivell 1, dirigit a persones amb diversitat funcional associada a un diagnòstic de salut mental.

- "Producció de llavors i plantes en viver", de nivell 2, dirigida a persones menors de 30 anys.

Estan en execució un total de tres projectes, amb un total de 30 estudiants.