Formació dual

Aquest servei, inaugurat el 2015, ofereix accions formatives destinades a afavorir la inserció laboral de la persona en un règim d'alternància entre activitat laboral remunerada i formació al nostre centre acreditat, tot en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació i baix els paràmetres i finançament del SOIB, el FSE, el sistema de Garantia Juvenil i el SEPE.

L'any 2021 ha arrencat impartint tres certificats de professionalitat segons el projecte en el qual s'emmarquen: "Activitats auxiliars de vivers, jardins i centres de jardineria" de nivell 1 i "Instal·lació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes" o el de "Producció de llavors i plantes en viver", que són de nivell 2.

Estan en execució un total de quatre projectes, amb la introducció per primera vegada del col·lectiu jove.

Un total de 36 estudiants integren els quatre projectes (més informació).