Formació dual

Accions formatives destinades a afavorir la inserció laboral i la formació de les persones en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en un centre acreditat en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació.

En l'actualitat, Estel de Llevant imparteix la formació dual corresponent als certificats de professionalitat d'Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i de Producció de llavors i plantes en viver, així com formació complementària d'elaboració artesanal d'objectes de fibres vegetals i continguts transversals.

Actualment (2020) es troben en procés formatiu 18 persones.