Servei d'inserció laboral

El Servei d’Inserció Laboral va dirigit a persones que, després d’haver realitzat un procés social i/o formatiu satisfactori, estan suficientment preparades per a dur a terme una feina a una empresa externa, mitjançant la metodologia de Treball amb Suport.

El servei parteix d’una metodologia que treballa amb les competències i potencialitats de la persona a partir de les quals es cerca garantir la millor integració al món laboral, així com també garantir un perfil amb competències per a l’empresa.

Per què té beneficis contractar una persona amb discapacitat?

Suport a la incorporació i manteniment al lloc de feina

El Servei d’Inserció Laboral realitza la selecció de la persona amb les competències més idònies per al lloc de treball.

El Tècnic/Tècnica d’Inserció Laboral facilita l’aprenentatge de les habilitats necessàries a la persona seleccionada pel lloc de feina en el moment de la seva incorporació i al llarg de tota la seva trajectòria a l’empresa per tal de garantir el nivell de producció requerit, així com una adequada integració a l’entorn laboral.

El Servei està finançat i no té cost per a les empreses ni per a les persones usuàries.

Beneficis fiscals

Perquè, en funció de les característiques del contracte, l’empresa pot optar a subvencions, deduccions en l’impost de societats i bonificacions en les quotes de la Seguretat Social.

Àmbit legal

Perquè la legislació vigent requereix a les empreses de més de 50 treballadors/es la contractació del 2% de personal amb discapacitat.

Responsabilitat social

Per complir amb la imatge de sensibilitat social de l’empresa.

Perquè la Responsabilitat Social Corporativa serà un requisit per a la participació en concursos i adjudicacions públiques.

El servei es duu a terme en el marc d'itineraris d'Inserció Laboral en matèria d'ocupació, que subvenciona el Govern de les Illes Balears, amb la participació del SOIB, i que està cofinançat fins a un màxim del 50% pel Fons Social Europeu en el marc operatiu de les Illes Balears 2014-2020.