Servei d'inserció laboral

Qui som?

Som un servei d’orientació laboral, que acompanyam i donam suport a la inserció de persones amb trastorn mental greu. Aquest servei es du a terme en el marc d'itineraris d'Inserció Laboral en matèria d'ocupació, amb la participació del SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu.

El servei d'inserció laboral parteix d’una metodologia que treballa amb les competències i potencialitats de la persona a partir de les quals es cerca garantir la millor integració al món laboral, així com també garantir un perfil amb competències per a l’empresa.

A qui va dirigit?

A persones amb trastorn de salut mental, demandants de feina i amb especials dificultats d’ocupabilitat.

Per què té beneficis contractar una persona amb discapacitat?

⦁ Suport a la incorporació i manteniment al lloc de feina.

⦁ El Servei d’Inserció Laboral realitza la selecció de la persona amb les competències més idònies per al lloc de treball.

⦁ El Tècnic/Tècnica d’Inserció Laboral facilita l’aprenentatge de les habilitats necessàries a la persona seleccionada pel lloc de feina en el moment de la seva incorporació i al llarg de tota la seva trajectòria a l’empresa per tal de garantir el nivell de producció requerit, així com una adequada integració a l’entorn laboral.

El Servei està finançat i no té cost per a les empreses ni per a les persones usuàries.