Formació

Des de Gira-Sol apostam per la formació i capacitació de les persones amb un trastorn de salut mental. Amb aquest objectiu estam creant espais de formació de forma progressiva. 

Des de 2016, Gira-sol duu a terme diferents programes de formació professional dual amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat, la qualificació professional i la inserció laboral de les persones.

La formació dual es caracteritza per ser un programa mixt de formació i ocupació, en el que s’alterna l’activitat formativa amb l’activitat laboral a una empresa, sota un contracte retribuït per a la formació i l’aprenentatge.

L’alumnat disposa d’un tutor de referència i un Pla Individual d’Intervenció, adaptat a les seves necessitats. A més, reben el suport necessari per a l’aprenentatge, l’adaptació al lloc de feina i la millora de la seva d’autonomia personal.