Servei de suport socioeducatiu comunitari

L'habitatge és un dels principals reptes per als anys vinents i una de les prioritats de 3 Salut Mental amb l'objectiu d'avançar en l'autonomia de les persones afectades per una malaltia mental.

Aquest servei és un recurs residencial en modalitat d'habitatge obert i situat en l'entorn comunitari, amb supervisió professional de freqüència no continuada.

S'ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu, que viuen soles, en parella o que conviuen amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut.

Aquest servei es presta en el domicili de la persona sol·licitant o de la seva família, i és de caràcter socioeducatiu.

Els objectius són la millora de la qualitat de vida, el desenvolupament en la pròpia llar i la integració social en l'entorn comunitari.

El servei de suport socioeducatiu comunitari per a persones amb diagnòstic de salut mental està concertat amb la conselleria de Famílies i Afers Social del Govern de les Illes Balears.