Servei de rehabilitació comunitària (centre ocupacional)

El servei de rehabilitació comunitària (centre ocupacional) es defineix per donar suport integral a la persona en qualsevol moment del seu desenvolupament vital. Es pretén la integració social i laboral de la persona, prestant els suports necessaris per desenvolupar la seva autonomia.

L'objectiu és millorar el benestar de les persones que atenem i de les seves famílies, facilitant eines per ajudar en el procés individual de recuperació, a través de programes de suport personal i social i de millora ocupacional.

De manera transversal, duim a terme les següents accions:

Valoració / informació / orientació
Planificació / intervenció
Suports professionals: treballador /a social, psicòleg /psicòloga, preparador/a laboral, etc.
Avaluació / seguiment

El servei de rehabilitació comunitària (centre ocupacional) per a persones amb diagnòstic de salut mental està concertat amb la conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears.