Centre Especial de Treball (CET)

L'objectiu del CET Gira-Sol és contribuir a la independència econòmica dels nostres treballadors i la seva formació per aconseguir una futura inserció laboral en empresa ordinària.

Proporciona als seus treballadors un espai de feinal protegit destinat a l'aprenentatge de tasques tècniques i adquisició de competències per a l'ocupació. A més, atorga a les persones amb malaltia mental un rol de treballador/a actiu en la societat, deixant de costat la concepció d'aquestes persones com a incapacitades per a la la feina.

Disposam d'un servei de qualitat i eficient en àmbits de Jardineria, Neteja d'oficines i cases, Bar i restaurants, Manteniment i pintura d'edificis, etc. El nostre centre és sense ànim de lucre perquè l'objectiu és la inserció laboral de persones mitjançant la formació i l'ocupació.

Més informació