Servei d'inserció laboral

És un servei d'orientació, acompanyament i suport en el procés de recerca i manteniment de la feina per a persones amb malaltia mental. L'anàlisi del perfil laboral ajustat, l'orientació en la recerca d'ocupació i el suport en el lloc de feina són els tres pilars bàsics per a la inserció laboral amb èxit d'aquestes persones, ja sigui en empresa ordinària o protegida.

  • Oferim a les persones i empreses:
  • Acolliment, valoració i diagnòstic.
  • Informar i activar els recursos socials per millorar la seva situació i qualitat de vida.
  • Acordar un Pla de Treball (PT).
  • Suport en la realització de gestions personals i socials que afecten el seu procés d'inserció laboral.
  • Acompanyament en la cerca activa d'ocupació i formació.
  • Espais grupals de treball en relació a competències transversals.
  • Suport i seguiment en el lloc de feina en funció de les necessitats de l'empresa i del treballador/a.
  • Suport a les empreses per a facilitar el procés de selecció, de contractació i adaptació als llocs de treball de les persones ateses.

El servei es du a terme en el marc d'itineraris d'Inserció Laboral en matèria d'ocupació, que subvenciona el Govern de les Illes Balears, a través del SOIB, i que està cofinançat fins a un màxim del 50% pel Fons Social Europeu en el marc operatiu de les Illes Balears 2014-2020.