Servei de suport socioeducatiu comunitari

Servei que es presta al domicili de les persones i als seus entorns naturals en funció de les necessitats de cada una d’elles durant els 365 dies de l’any. L'objectiu principal és procurar la millora de qualitat de vida a la pròpia llar i la integració social dins l’entorn comunitari. Es fomenta la seva autonomia i independència, la confiança i la seva autoestima.

El servei de suport socioeducatiu comunitari per a persones amb diagnòstic de salut mental està concertat amb la conselleria de Famílies i Afers Social del Govern de les Illes Balears.