Espais per a la salut mental

Els espais d’Estel de Llevant: uns espais per a la salut mental

Seu social:

La seu social d’Estel de Llevant està ubicada a una antiga fàbrica de principis del segle XX, mostra del passat industrial de la ciutat de Manacor. Estel ha rehabilitat l’antic edifici catalogat com a patrimoni industrial i actualment és un espai dedicat a la salut mental: una fàbrica per a la salut.

Viver BIO:

El viver BIO, situat al camí de son Talent, és un espai de més de 15.000 metres quadrats dedicat a l’aprenentatge (formació dual), la producció de planta aromàtica i ornamental i planters hortícoles. És també la seu del centre especial d’ocupació. Disposa de hivernacles, espais per a la transformació de productes i també per a la venda dels productes elaborats.

Habitatge supervisat:

L’habitatge, al qual hi viuen 10 persones, és un edifici de dues plantes. Assolellat, tranquil, amb jardí, és el darrer projecte que l'entitat ha posat en funcionament. L’espai fou cedit l’any 2017 per l’Ajuntament de Manacor a Estel de Llevant per destinar-lo a habitatge supervisat.