Servei de suport socioeducatiu comunitari

El servei de suport socioeducatiu comunitari es presta en el domicili de la persona usuària, amb un horari flexible i adaptat, i té un objectiu socioeducatiu d’orientació i suport, atès que es dirigeix a millorar l’autonomia personal i la vida independent. Aquest servei, que no té un caràcter assistencial, també serveix per prevenir o evitar l’internament innecessari, o la utilització de recursos especialitzats, de les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental que, amb una alternativa adequada, poden donar continuïtat a la seva permanència en el domicili de manera independent.

El servei de suport socioeducatiu comunitari per a persones amb diagnòstic de salut mental està concertat amb la conselleria de Famílies i Afers Social del Govern de les Illes Balears.