Atenció a famílies

L'objectiu principal del servei és atendre les famílies de les persones amb trastorn mental per:

  • Informar sobre recursos interns i externs.
  • Orientar per a la presa de decisions i accions.
  • Facilitar espais de suport i gestió emocional.
  • Formar i compartir coneixement de salut mental.
  • Assessorar a les famílies per organitzar grups i activitats.
  • Promoure la participació de les famílies a la comunitat i activitats d'oci i lleure.
  • Oferir suport, acompanyament i convivència per tractar les necessitats i dificultats del nucli familiar.