Atenció a famílies

La Fundació Es Garrover reconeix el paper que juga la família com a part de la vida de la persona atesa. Amb la vocació d’acompanyar-les en el seu procés i des de la participació i la col·laboració, neix el servei d’atenció a les famílies amb l’objectiu d’afavorir l’enfortiment i el desenvolupament de xarxes de suport familiar, social i comunitari, a més d’oferir tot un conjunt d’actuacions encaminades a l’acompanyament, al benestar i a l’empoderament com a familiars.

En aquest enllaç podeu descarregar la GUIA DE RECURSOS DE SALUT MENTAL D'INCA