Famílies

El programa de Famílies de la Fundació Es Garrover desenvolupa atenció a familiars de persones amb diagnòstic de trastorn mental de forma individual i grupal, amb actuacions d’informació i orientació, assessorament psicoeducatiu, intervenció psicoterapèutica i grups d’autoajuda així com l’organització d’activitats de lleure i respir.

El programa de Famílies compta amb el finançament de la conselleria de Famílies i Afers Socials del Govern de les Illes Balears a càrrec del 0,7 % de l'IRPF.