Projecte Inserció Laboral Joves

El Projecte Inserció Laboral Joves és un servei collaborador del SOIB que atén joves d'entre 16 i 29 anys en risc d'exclusió social i amb diagnòstic de salut mental. L'objectiu principal és que els i les joves ateses puguin aconseguir i mantenir un treball. Les persones que formen part d'aquest servei tenen un/a preparador/a laboral que els orienta i acompanya de manera integral al llarg del seu procés d'inserció laboral.

  • Oferim a les persones i empreses:
  • Acolliment, valoració i diagnòstic.
  • Informar i activar els recursos socials per millorar la seva situació i qualitat de vida.
  • Acordar un Pla de treball (PT).
  • Suport en la realització de gestions personals i socials que afecten el seu procés d'inserció laboral.
  • Acompanyament en la cerca activa d'ocupació i formació.
  • Espais grupals de treball en relació a competències transversals.
  • Suport i seguiment en el lloc de feina en funció de les necessitats de l'empresa i del treballador/a.
  • Suport a les empreses per a facilitar el procés de selecció, de contractació i adaptació als llocs de treball de les persones ateses.

El servei es du a terme en el marc d'itineraris d'Inserció laboral en matèria d'ocupació, que subvenciona el Govern de les Illes Balears, a través del SOIB, i que està cofinançat fins a un màxim del 85% pel Fons Social Europeu en el marc operatiu de les Illes Balears 2014-2020.