Visibles: Atenció integral i promoció de l'autonomia

OBJECTIU:

Detectar i donar els suports adients a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de Mallorca que es troben desconnectades de la xarxa específica i de l’atenció social especialitzada amb la finalitat d'aconseguir la seva autonomia personal, inclusió sociolaboral, benestar personal, vinculació social i participació en la vida de la comunitat.

REQUISITS:

  • Per a persones a partir de 16 anys.
  • Grau de discapacitat igual o superior al 33% associat a un diagnòstic de salut mental.
  • Persones que es trobin en situació d'aïllament o difícil vinculació amb la xarxa pública o privada.

Aquest servei està concertat amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).