Visibles: Atenció integral i promoció de l'autonomia

Aquest programa té la finalitat de detectar i donar els suports adients a les persones amb un diagnòstic de salut mental de Mallorca per aconseguir objectius com: autonomia personal, inclusió sociolaboral, benestar personal, vinculació social i participació comunitària.

Es tracta d'un projecte subvencionat per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials dirigit a:

  • Persones majors de 18 anys
  • Amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 % per diagnòstic de salut mental.
  • Que estiguin desconnectades o presentin especials dificultats en la seva vinculació amb dispositius específics de rehabilitació o suport de la xarxa pública o privada.