Jardineria

Serveis de jardineria general i especialitzats com podar arbres fruiters, esporgar vinyes o tractar el bacut vermell a palmeres. 

Les brigades també fan feines com tallar llenya i tot allò relacionat amb la neteja de solars i jardins:  crema controlada, biotrituració de restes de poda, transport de residus, etc. Per dur a terme aquestes tasques es disposa de la maquinària més adequada.